Rotationslaser

INTERIØR- & JORD- OG BETONARBEJDE

I forbindelse med interiør-, jord- og betonarbejde anvendes rotationslasere til mange forskellige opmålingsopgaver.  Deres vigtigste opgave er den nøjagtige overførsel af højder, byggelinjer og hældninger over store afstande, selv under forhold med dårlig sigtbarhed. Laserliner-rotationslasere anvender en lang række teknologier, som gør måling nemmere og sikrere,  og/eller som åbner op for et utal af forskellige anvendelsesmuligheder. Ikke uden grund: Stadig flere opgaver kan løses under  de mest krævende forhold.

Effektiv teknologi:

 • Selvnivellerende med magnetdæmpet  pendulsystem. Laseren anbringes  på brugsstedet, tændes og nivellerer sig automatisk på et par sekunder
 • Automatisk opretning til vandet (eller lodret) styret af elektroniske præcisionslibeller og udført af servomotorer. Når laseren er anbragt i sin grundstilling og tændes, retter den automatisk op på få sekunder.
 • Laserne udmærker sig ved at være særlig godt beskyttet mod støv og regn.
 • Transport LOCK: Lasere med “automatic level” beskyttes under transport af en pendullåseanordning. En særlig motor-bremse beskytter lasere med “Sensor Automatic".
 • Rotationslasere med 635 nm-teknologi har et stort temperaturområde, hvor de fungerer driftssikkert. Synligheden er begrænset til indendørs anvendelsesformål.
 • Grønt lys opfattes som 6 gange mere lysstærkt end rødt. Det giver mulighed for anvendelse på mørke overflader, over længere afstande og ved arbejde i omgivelser med meget stærkt lys. En rød laser med en bølgelængde på 635 nm anvendes som reference for lysstyrkeforskellen.
 • Ekstra fordel ved alle   instrumenter med  "Sensor Automatic": Elektronikken  overvåger og selvnivellerer konstant  instrumenterne, også selv om de bevæges. Denne funktion giver en hurtig og sikker selvnivellering – også på vibrerende  overflader og i stærk blæst.
 • Forhindrer fejlmålinger: Laserens indstilling kontrolleres altid hhv. 30 eller 45 sekunder efter den automatiske nivellering.  Hvis laseren bevæges enten tilsigtet eller på grund af ydre påvirkninger, stopper  den automatisk, så fejlafsætninger undgås.
 • Laserne udmærker sig ved at  være særlig godt beskyttet mod  støv og regn.
 • Grønne laserdioder i den nye DLD-teknologi udmærker sig ved energieffektivitet og temperaturstabilitet. Visuelt opnås en høj laserstrålekvalitet. Resultatet er en skarp, klar og dermed meget tydelig laserlinje
 • Laserklasser: 2 & 3R


Grøn Laserteknik:

Det er laserens farve (bølgelængde), der er afgørende for rækkevidden af den synlige stråle. Øjet opfatter grønt som mere klart end rødt.  Afhængig af lyset i omgivelserne er grønne lasere derfor langt mere synlige end røde –  indendørs op til 6 gange (sammenlignet med 635 nm rød laser).

 

preload spinner